Съобщение

На 16 август 2022 г. в залата на академичния съвет на Технически университет се състоя среща на представители на МОН и ФНИ с изследователските университети. Срещата бе открита от проф. Кълвачев. Тя бе организирана с цел да се помогне на екипите от висшите училища да подготвят своите стратегически научноизследователски и иновационни програми.

Проф. Вайсилов изнесе подробности за готвената Покана към изследователските университети, а присъстващите учени от университетите зададоха своите въпроси и направиха своите коментари и бележки към програмата за изследователските университети. Презентацията може да видите тук.