Напомняне за краен срок за подаване на проектни предложения по „Kонкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2022 г.“ и „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2022 г.“

Фонд „Научни изследвания“ напомня, че проектни предложения по  „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2022 г.“ се подават до 17:30 часа на 7 септември 2022 г., а по „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2022 г.“ до 17:30 часа на 9 септември 2022 г. Подаването на проектно предложение изисква време за регистриране в системата СУНИ и нейното опознаване. Силно препоръчваме проектните предложения да се подават възможно най-скоро и да не се изчаква последния момент.