Важна информация за подаване на проектни предложения

Във връзка с постъпили въпроси относно приключване подаването на проектни предложения от Дирекция „Централно координационно звено“ в администрацията на Министерския съвет уточниха, че ръководителите на проектни предложения в  модул „Електронно кандидатстване“, след достъп до профила им в системата СУНИ, имат на разположение 8 непрекъснати астрономически часа.

В този период те могат да използват всички функционалности - за редакция, приключване и подписване на проектното предложение от ръководителя на базовата организация, без да затварят прозореца на браузъра.

Важно е да се наблегне на факта, че при затваряне на сесията и повторно достъпване на профила в СУНИ, системата генерира нов файл на проектното предложение и го генерира като ново действие.