СЪОБЩЕНИЕ

Приключи подаването на проектните предложения по конкурсите на ФНИ за фундаментални научни изследвания – 2022 г. и за фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2022 г.

Бяха подадени общо 258 проектни предложения за фундаментални научни изследвания и 72 проектни предложения за фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти.

Разпределение на проектите по научни области е следното.

За фундаментални научни изследвания:

 

Биологически науки

  33

Математически науки и информатика

  13

Медицински науки

  23

Науки за земята

  12

Обществени науки

  42

Селскостопански науки

  38

Технически науки  

  39

Физически науки

  20

Химически науки

  18

Хуманитарни науки

  20

ОБЩО

258

 

За фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти:

 

Биологически науки

10

Математически науки и информатика

  5

Медицински науки

  8

Науки за земята

  1

Обществени науки

10

Селскостопански науки

  8

Технически науки

17

Физически науки

  2

Химически науки

  7

Хуманитарни науки

  4

ОБЩО

72