СЪОБЩЕНИЕ

Информация за недопуснатите проектни предложения от научни области – Обществени науки, Науки за Земята, Химически науки, Физически науки, Биологически науки, Медицински науки, Математически науки и информатика, Селскостопански науки, Хуманитарни науки и Технически науки по "Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2022 год." не се допускат  до научно оценяване, тъй като не отговарят  на изискванията за административно съответствие и допустимост:
КП-06-ПН65/43 (СУНИ: BG-175467353-2022-04-0259);  
КП-06-ПН63/21 (СУНИ: BG-175467353-2022-04-0248);
КП-06-ПН66/1(СУНИ:BG-175467353-2022-04-0001); 
КП-06-ПН66/26(СУНИ:BG-175467353-2022-04-0150); 
КП-06-ПН70/15 (СУНИ:BG-175467353-2022-04-0143) и 
КП-06-ПН67/2 (СУНИ: BG-175467353-2022-04-0017).

По "Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2022 год." от научни области – Обществени науки, Науки за Земята, Химически науки, Физически науки, Биологически науки, Медицински науки, Математически науки и информатика, Селскостопански науки, Хуманитарни науки и Технически науки не се допускат до научно оценяване, тъй като не отговарят  на изискванията за административно съответствие и допустимост:
КП-06-ПМ-61/3 (СУНИ: BG-175467353-2022-03-0021).

По Конкурс „Българска научна периодика – 2023 г." не се допуска  до научно оценяване, тъй като не отговаря  на изискванията за административно съответствие и допустимост:
КП-06-ПП4/2 (СУНИ:BG-175467353-2023-01-0002).