Информация за оценяване и финансиране на проектни предложения в конкурс по Национална научна програма „Петър Берон. Наука и иновации с Европа“ (Петър Берон и НИЕ)

В съответствие с Насоките за конкурса Петър Берон и НИЕ 2022, проектните предложения, подадени по конкурса и допуснати за научна оценка по конкурс Петър Берон и НИЕ бяха оценени от независими чуждестранни оценители, които отговарят на изискванията за оценител по МСК-ИФ (MSCA-IF). Всички експерти са бивши или настоящи оценители на проекти по Marie Skłodowska-Curie actions (MSCA) в научните области, по които са подадените проектни предложения. 
През 2022 няма подадени Предложения тип 1 – проекти, които са подадени по програма Хоризонт 2020 MSCA Individual Fellowships.
Следвайки процедурите на Marie Skłodowska-Curie actions (MSCA) и насоките за конкурса, оценяването беше проведено дистанционно на един етап.
Предложенията тип 2 са представени и оценени в рамките на конкурса. Според текста на програмата и Насоките за конкурс Петър Берон и НИЕ, в класацията участват проектни предложения, които са получили оценка от 70 % от максималната оценка или по-висока.

Резултати от конкурс по Национална научна програма „Петър Берон. Наука и иновации с Европа“ (Петър Берон и НИЕ). Информация за проектните предложения, одобрени за финансиране:

Проекти Тип 2

Панел обществени и хуманитарни науки:
Проектно предложение с акроним: The Great Game
Кандидат: д-р Надежа Василева
Базова организация: Институт по балканистика с център по тракология - БАН
Продължителност на проекта: 24 месеца
Обща сума за финансиране: 120 000 лв.

Панел науки за живота:
Проектно предложение с акроним: EpiFlowScen
Кандидат: д-р Емил Вътов
Базова организация: Център по растителна системна биология и биотехнология
Продължителност на проекта: 24 месеца
Обща сума за финансиране: 120 000 лв. 

Панел науки за живота:
Проектно предложение с акроним: ChARomics
Кандидат: д-р Смита Кумар
Базова организация: Център по растителна системна биология и биотехнология
Продължителност на проекта: 24 месеца
Обща сума за финансиране: 120 000 лв.

Панел науки за живота:
Проектно предложение с акроним: AbioStressTolerance
Кандидат: доц. д-р Мохамад Кюреши
Базова организация: Център по растителна системна биология и биотехнология
Продължителност на проекта: 24 месеца
Обща сума за финансиране: 120 000 лв.

Панел математика:
Проектно предложение с акроним: CP-MACT
Кандидат: д-р Константин Воробьов
Базова организация: Институт по математика и информатика - БАН
Продължителност на проекта: 24 месеца
Обща сума за финансиране: 120 000 лв.

 Извлечение от Протокол № 30 от 18.11.2022 от заседание на ИС на ФНИ