Съобщение

В края на 2022 г. се подписаха договорите за изпълнение на проектите по процедурата „Създаване на мрежа от изследователски висши училища“, която е в рамките на компонент „Иновативна България“ от НПВУ към програмата за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации.

Създаването на мрежа от изследователски висши училища има за цел да се пробира модел за развитие на изследователските висши училища в страната, който да им позволи да заемат своето достойно място в научноизследователската и иновационната екосистема. Изследователските университети ще трябва да изпълняват своите Стратегически научноизследователски и иновационни програми за развитие, в които ще очертаят конкретен план за развитие на научните изследвания, технологичния трансфер и сътрудничеството с индустрията.

Подписани са следните договори:

 

Висше учебно заведение

Договор

Сума в лева

1.

Софийски университет „Свети Климент Охридски“

BG-RRP-2.004-0008-C01

44 000 000

2.

Медицински университет - София

BG-RRP-2.004-0004-C01

44 000 000

3.

Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна

BG-RRP-2.004-0009-C01

28 000 000

4.

Медицинския университет – Пловдив

BG-RRP-2.004-0007-C01

28 000 000

5.

Техническия университет – София

BG-RRP-2.004-0005-C01

27 999 999

6.

Химико-технологичния и металургичен университет – София

BG-RRP-2.004-0002-C01

20 000 000

7.

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

BG-RRP-2.004-0001-C01

20 000 000

8.

Тракийския университет – гр. Стара Загора

BG-RRP-2.004-0006-C01

12 000 000

9.

Медицинския университет – гр. Плевен

BG-RRP-2.004-0003-C01

11 999 941