ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФИНАНСИРАНИТЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО "КОНКУРС ЗА ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ 2022 Г."

Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2022 г.

БИОЛОГИЧЕСКИ НАУКИ

КП-06-М-61/1

КП-06-М-61/2

КП-06-М-61/3

КП-06-М-61/4

КП-06-М-61/5

КП-06-М-61/6

КП-06-М-61/7

КП-06-М-61/8

 

ФИЗИЧЕСКИ НАУКИ

КП-06-М-68/1

 

ХИМИЧЕСКИ НАУКИ

КП-06-М-69/1

КП-06-М-69/2

КП-06-М-69/3

КП-06-М-69/4

КП-06-М-69/5

КП-06-М-69/6

КП-06-М-69/7

 

МЕДИЦИНСКИ НАУКИ

КП-06-М-63/1

КП-06-М-63/2

КП-06-М-63/3

КП-06-М-63/4

КП-06-М-63/5

КП-06-М-63/6

КП-06-М-63/7

КП-06-М-63/8

КП-06-М-63/9

 

СЕЛСКОСТОПАНСКИ НАУКИ

КП-06-М-66/1

КП-06-М-66/2

КП-06-М-66/3

КП-06-М-66/4

КП-06-М-66/5

КП-06-М-66/6

 

МАТЕМАТИЧЕСКИ НАУКИ

КП-06-М-62/1

КП-06-М-62/2

КП-06-М-62/3

 

ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ

КП-06-М-67/1

КП-06-М-67/2

КП-06-М-67/3

КП-06-М-67/4

КП-06-М-67/5

КП-06-М-67/6

КП-06-М-67/7

КП-06-М-67/8

КП-06-М-67/9

 

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

КП-06-М-65/1

КП-06-М-65/2

КП-06-М-65/3

КП-06-М-65/4

КП-06-М-65/5

КП-06-М-65/6

 

ХУМАНТИРАНИ НАУКИ

КП-06-М-70/1

КП-06-М-70/2

КП-06-М-70/2

 

НАУКИ ЗА ЗЕМЯТА

КП-06-М-64/1