ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФИНАНСИРАНИТЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО "КОНКУРС ЗА ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - 2022 Г."

Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2022 г.

БИОЛОГИЧЕСКИ НАУКИ

КП-06-Н-61/1

КП-06-Н-61/2

КП-06-Н-61/3

КП-06-Н-61/4

КП-06-Н-61/5

КП-06-Н-61/6

КП-06-Н-61/7

КП-06-Н-61/8

КП-06-Н-61/9

КП-06-Н-61/10

КП-06-Н-61/11

КП-06-Н-61/12

 

ФИЗИЧЕСКИ НАУКИ

КП-06-Н-68/1

КП-06-Н-68/2

КП-06-Н-68/3

КП-06-Н-68/4

КП-06-Н-68/5

КП-06-Н-68/6

КП-06-Н-68/7

КП-06-Н-68/8

КП-06-Н-68/9

 

ХИМИЧЕСКИ НАУКИ

КП-06-Н-69/1

КП-06-Н-69/2

КП-06-Н-69/3

КП-06-Н-69/4

КП-06-Н-69/5

КП-06-Н-69/6

КП-06-Н-69/7

 

МЕДИЦИНСКИ НАУКИ

КП-06-Н-63/1

КП-06-Н-63/2

КП-06-Н-63/3

КП-06-Н-63/4

КП-06-Н-63/5

КП-06-Н-63/6

КП-06-Н-63/7

КП-06-Н-63/8

КП-06-Н-63/9

КП-06-Н-63/10

КП-06-Н-63/11

 

СЕЛСКОСТОПАНСКИ НАУКИ

КП-06-Н-66/1

КП-06-Н-66/2

КП-06-Н-66/3

КП-06-Н-66/4

КП-06-Н-66/5

КП-06-Н-66/6

КП-06-Н-66/7

КП-06-Н-66/8

КП-06-Н-66/9

КП-06-Н-66/10

КП-06-Н-66/11

КП-06-Н-66/12

КП-06-Н-66/13

КП-06-Н-66/14

 

МАТЕМАТИЧЕСКИ НАУКИ

КП-06-Н-62/1

КП-06-Н-62/2

КП-06-Н-62/3

КП-06-Н-62/4

КП-06-Н-62/5

КП-06-Н-62/6

 

ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ

КП-06-Н-67/1

КП-06-Н-67/2

КП-06-Н-67/3

КП-06-Н-67/4

КП-06-Н-67/5

КП-06-Н-67/6

КП-06-Н-67/7

КП-06-Н-67/8

КП-06-Н-67/9

КП-06-Н-67/10

КП-06-Н-67/11

КП-06-Н-67/12

КП-06-Н-67/13

КП-06-Н-67/14

 

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

КП-06-Н-65/1

КП-06-Н-65/2

КП-06-Н-65/3

КП-06-Н-65/4

КП-06-Н-65/5

КП-06-Н-65/6

КП-06-Н-65/7

КП-06-Н-65/8

КП-06-Н-65/9

КП-06-Н-65/10

КП-06-Н-65/11

КП-06-Н-65/12

КП-06-Н-65/13

КП-06-Н-65/14

КП-06-Н-65/15

 

ХУМАНТИРАНИ НАУКИ

КП-06-Н-70/1

КП-06-Н-70/2

КП-06-Н-70/3

КП-06-Н-70/4

КП-06-Н-70/5

КП-06-Н-70/6

КП-06-Н-70/7

КП-06-Н-70/8

КП-06-Н-70/9

КП-06-Н-70/10

КП-06-Н-70/11

 

НАУКИ ЗА ЗЕМЯТА

КП-06-Н-64/1

КП-06-Н-64/2

КП-06-Н-64/3

КП-06-Н-64/4

КП-06-Н-64/5

КП-06-Н-64/6