Обучение на бенефициенти

Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ) организира обучение за всички бенефициенти на проекти на ФНИ по конкурси 2022 г. Обучението ще включва представяне на насоки по финансово-счетоводни и отчетни въпроси. След всяка тема ще има възможност за активна дискусия и обсъждане на всички въпроси с експерти от ФНИ.

Обучението ще се проведе на 06 февруари 2023 г. (понеделник) от 14,00 до 16,00 часа в Аулата на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“ (адрес: бул. Цар Освободител 15, Ректорат на СУ).

Поканени са ръководителите на договори от конкурси 2022, както и главните счетоводители на базовите организации.

 

ДНЕВЕН РЕД НА СЪБИТИЕТО:

14:00 – 14:15 – Регистрация

14:15 – 14:30 – Откриване и уводни насоки от Ръководството на ФНИ

14:30 – 15:00 – Обучение по счетоводно-финансови въпроси

15:00 – 15:30 – Обучение и насоки по промени в договора след сключването му

15:30 – 16:00 – Въпроси