Церемония по връчване на грамоти на най-успешни проекти, отчетени през 2022 г.

На 5 април от 10 часа в зала „Проф. Марин Дринов” в Централната сграда на БАН,

ул. „15-ти ноември“ 1

Фонд „Научни изследвания”

организира церемония по връчване на грамоти на най-успешни проекти, отчетени през 2022 г. Ще бъдат връчени грамоти на до два успешни проекти по научни области – биологически науки, математически науки и информатика, медицински науки, науки за Земята, обществени науки, селскостопански науки, технически науки, физически науки, химически науки, хуманитарни науки, двустранно сътрудничество и ДКОСТ.

Ще бъдат изнесени кратки презентации на постигнатите резултати от работата по тези проекти и ползата на обществото от тях.

Фонд „Научни изследвания” кани всички желаещи да присъстват на тържествената церемония.