Записване на часове за подаване на проектни предложения

Уважаеми кандидати за Конкурсна сесия 2014,
С цел облекчаване процеса на подаване на проектите във Фонда ви предлагаме да заявите предварително ден и час за подаване на вашето проектно предложение на телефон:
02/ 44 44 963
до 30.07.2014 г. от 9:00 до 17:15 часа. По този начин може да бъде направен график, който да 
осигури относително нормален ритъм на подаването на документите.