Извънредно работно време

Уважаеми кандидати за Конкурсна сесия 2014, 

В предвид големия брой на постъпващи проектни предложения, деловодството на Фонд „Научни изследвания“ ще работи извънредно за приемане на документи  в събота /26.07.2014 г./ от 9:00 ч. до 17:00 ч. и с удължено работно време в понеделник /28.07.2014/, във вторник /29.07.2014/ и в сряда /30.07.2014/ от 17:30 ч. до 18:30 ч. Последният ден за подаване на документи е четвъртък /31.07.2014/ до 17:00 ч. Можете да продължавате да записвате часове за събота и в рамките на удълженото време за останалите дни на телефон 02/ 44 44 963. Същевременно, в събота и в удълженото работно време ще се извършва и приемане на проекти без записани предварителни часове.