"ЕС-ЛАК" "Explore"

 

На вниманието на българската научна общност: 
Във ФНИ се получи следната информация относно работната програма на Фондация „ЕС-ЛАК“ “Explore.” При желание за участие, можете да използвате приложената пълна информация, включително покана за номиниране и формуляри за кандидатстване.