Структури

ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“

 

Управител на Фонд „Научни изследвания“: проф. дхн Георги Вайсилов
e-mail:   vayssilov@mon.bg

мобилен тел: 0887 605 455

 

 

СЪСТАВ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“

 

Председател на изпълнителния съвет: проф. Светослав Ганчев Николов, д.т.н.

Заместник-председател на изпълнителния съвет: проф. Николай Еленков Лазаров, д.м.н

Членове:
Чл.-кор. проф. Илза Константинова Пъжева, д.б.н.
Проф. Вирджиния Стойнева Кирякова, д.м.н.
Проф. Ирена Минчева Пейчева
Проф. Желю Дечев Владимиров, д.ик.н.
Проф. Румен Георгиев Бинев, д.в.м.
Проф. инж. Иван Митев Узунов, д.ф.н.
Доц. д-р Вилма Петкова Стоянова
Проф. дфн Марияна Христова Парзулова-Баева
д-р Милена Петкова Дамянова - представител на МОН
Секретар: д-р Боряна Хаджиева
тел: 02/4443506

Заповед на Министъра на образованието и науката от 5.09.2019 г. за освобождаване на предния състав и за определяне на нов състав на Изпълнителния съвет на ФНИ.

Мандат на Изпълнителния съвет на ФНИ: 5.09.2019 г. - 4.09.2021 г.

 

Състави на постоянните научно-експертни комисии

1. Постоянна научно-експертна комисия по Биологически науки:
Проф. Мариела Константинова Оджакова-Байтошева – Председател
Проф. Димитър Любенов Джилиянов
Проф. Майа Петрова Стойнева
Проф. Венета Михова Капчина-Тотева
Доц. Валентина Кръстева Григорова
Секретар на ПНЕК: Людмила Сотирова

2. Постоянна научно-експертна комисия по Математически науки и информатика
Проф. д-р Николай Лазаров Манев - Председател
Проф. д-р Евгения Попова
Доц. д-р Емануил Йорданов Атанасов
Доц. д-р Нина Христова Пешева
Проф. дмн Николай Иванов Янков
Секретар на ПНЕК: Роза Кондова

3.Постоянна научно-експертна комисия по Медицински науки
Проф. Дамянка Петева Гетова- Спасова - Председател
Проф. Ивета Антонова Коева
Проф. Стойчо Димитров Стоев
Доц. д-р Любомир  Асенов Дурмишев
Проф. Елена Иванова Георгиева
Секретар на ПНЕК:  Людмила Сотирова

4.Постоянна научно-експертна комисия по Обществени науки
Проф. д-р Матилда Иванова Александрова - Председател
Доц. д-р Аделина Проданова Миланова
Проф. д-р Елка Славчева Василева
Проф. днс Людмила Евлогиева Иванчева
Професор дикн Соня Варадинова Милева-Божанова
Секретар на ПНЕК: инж. Нечо Клисуров
 
5.Постоянна научно-експертна комисия по Селскостопански науки
Доц. д-р Божин Максимов Божинов - Председател
Проф. д-р Оля Евтимова Караджова
Проф. д-р Ангел Иванов Ангелов
Проф. дсн Васил Костадинов Атанасов
Проф. дсн Лилян Крумов Сотиров
Секретар на ПНЕК: Роза Кондова
 
6.Постоянна научно-експертна комисия по Технически науки
Проф. д-р Огнян Любенов Бумбаров - Председател
Проф. д-р Стойко Атанасов Гюров
Проф. дтн Иван Асенов Доцински
Доц. д-р Валентина Минкова Семкова
Проф. д-р Румен Златев Янков
Секретар на ПНЕК: д-р Милена Александрова
 
7.Постоянна научно-експертна комисия по Физически науки и Науки за земята
Професор дн Пламен Костадинов Петков - Председател
Професор дн Мирослав Вергилов Абрашев
Доцент д-р Светослав Михайлов Колев
Професор д-р Йордан Иванов Кортенски
Проф. дн Румяна Василева Вацева
Секретар на ПНЕК: д-р Боряна Хаджиева
 
8.Постоянна научно-експертна комисия по Химически науки
Доц. д-р Росица Димитрова Николова - Председател
Проф. д-р Наташа Средкова Трендафилова
Проф. д-р Севдалина Христова     Турманова
Доц. д-р Даниела Богданова Карашанова
Проф. дн Ирена Петкова Костова
Секретар на ПНЕК: д-р Боряна Хаджиева
  
9.Постоянна научно-експертна комисия по Хуманитарни науки
Проф. д.ф.н. Милена Георгиева Кирова - Председател
Проф. д.и.н. Илия Георгиев Илиев
Проф. д.ф.н.Маргарита Захариева Младенова
Доц. д-р Благовеста Иванова Цочова
Проф. д.ф.н. Цветан Иванов Теофанов
Секретар на ПНЕК: Людмила Сотирова

върни ме в началото