Структури

ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“

 

Управител на Фонд „Научни изследвания“: проф. дхн Георги Вайсилов
e-mail:   vayssilov@mon.bg

мобилен тел: 0887 605 455

 

 

СЪСТАВ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“

 

 

Председател на изпълнителния съвет:

Проф. дмн Николай Еленков Лазаров

тел. 02 444 3506, мобилен 0884 209 888, e-mail: FNI-IS@mon.bg

 

Членове:
1. Проф. дмн Виржиния Стойнева Кирякова
2. Проф. дн Явор Петков Енчев
3. Проф. д-р Диана Илиева Копева
4. Проф. дсн Стефан Ангелов Денев
5. Проф. дтн Светослав Ганчев Николов
6. Проф. дфн Иван Митев Узунов
7. Проф. дфн Диана Петрова Иванова
8. Доц. д-р Вилма Петкова Стоянова
9. Проф. Ирена Минчева Пейчева
10. Весела Василева - представител на МОН
Секретар: д-р Боряна Хаджиева
тел: 02/4443506

 

Състави на постоянните научно-експертни комисии

 

1. Постоянна научно-експертна комисия по Биологически науки:
Проф. Мариела Константинова Оджакова-Байтошева – Председател
Проф. Димитър Любенов Джилиянов
Проф. Майа Петрова Стойнева
Проф. Венета Михова Капчина-Тотева
Доц. Валентина Кръстева Григорова
Секретар на ПНЕК: Милена Стефанова

2. Постоянна научно-експертна комисия по Математически науки и информатика
Проф. д-р Николай Лазаров Манев - Председател
Проф. д-р Евгения Попова
Доц. д-р Емануил Йорданов Атанасов
Доц. д-р Нина Христова Пешева
Проф. дмн Николай Иванов Янков
 Секретар на ПНЕК: Роза Кондова

3.Постоянна научно-експертна комисия по Медицински науки
Проф. Дамянка Петева Гетова- Спасова - Председател
Проф. Ивета Антонова Коева
Проф. Стойчо Димитров Стоев
Доц. д-р Любомир  Асенов Дурмишев
Проф. Елена Иванова Георгиева
Секретар на ПНЕК: Милена Стефанова

4.Постоянна научно-експертна комисия по Обществени науки
Проф. д-р Матилда Иванова Александрова - Председател
Доц. д-р Аделина Проданова Миланова
Проф. д-р Жельо Дечев Владимиров
Проф. д-р Елка Славчева Василева
Проф. д-р Людмила Евлогиева Иванчева
Секретар на ПНЕК: Людмила Сотирова
 
5.Постоянна научно-експертна комисия по Селскостопански науки
Доц. д-р Божин Максимов Божинов - Председател
Проф. д-р Оля Евтимова Караджова
Проф. д-р Ангел Иванов Ангелов
Проф. дсн Васил Костадинов Атанасов
Проф. дсн Лилян Крумов Сотиров
Секретар на ПНЕК: Роза Кондова
 
6.Постоянна научно-експертна комисия по Технически науки
Проф. д-р Огнян Любенов Бумбаров - Председател
Проф. д-р Стойко Атанасов Гюров
Проф. дтн Иван Асенов Доцински
Доц. д-р Валентина Минкова Семкова
Проф. д-р Румен Златев Янков
Секретар на ПНЕК: д-р Милена Александрова
 
7.Постоянна научно-експертна комисия по Физически науки и Науки за земята
Професор дн Пламен Костадинов Петков - Председател
Професор дн Мирослав Вергилов Абрашев
Доцент д-р Светослав Михайлов Колев
Професор д-р Йордан Иванов Кортенски
Проф. дн Румяна Василева Вацева
Секретар на ПНЕК: д-р Боряна Хаджиева
 
8.Постоянна научно-експертна комисия по Химически науки
Доц. д-р Росица Димитрова Николова - Председател
Проф. д-р Наташа Средкова Трендафилова
Проф. д-р Севдалина Христова     Турманова
Доц. д-р Даниела Богданова Карашанова
Проф. дн Ирена Петкова Костова
Секретар на ПНЕК: д-р Боряна Хаджиева
   
9.Постоянна научно-експертна комисия по Хуманитарни науки
Проф. д.ф.н. Милена Георгиева Кирова - Председател
Проф. д.и.н. Илия Георгиев Илиев
Проф. д.ф.н.Маргарита Захариева Младенова
Доц. д-р Благовеста Иванова Цочова
Проф. д.ф.н. Цветан Иванов Теофанов
Секретар на ПНЕК: Людмила Сотирова

върни ме в началото