Контакти

Адрес:
София 1309 ,
бул. „Aлександър Стамболийски“ № 239 Б

ет. 3 и 4 (входът е откъм ул. „Антон“
по посока на САГБАЛ „Света София“)
Фонд „Научни изследвания“
 
Заявления от ръководители на проекти, свързани с промени в договорите (за прилагане на процедурите по чл. 71 до чл. 75 от ПФНИ),
моля, изпращайте на електронен адрес: fni2012@mon.bg
 
 
Приемно време на членове на Изпълнителния съвет и Управителя на ФНИ

Изпълнителният съвет на ФНИ определи  приемно време на членове на съвета

всяка сряда от 14 до 16 часа

в залата на ИС, бул. Ал. Стамболийски 239 Б, ет. 3.

За предварителна подготовка за разговора, моля, не по-късно от два дни преди срещата да изпратите информация за проекта или  проблема, който ви интересува, на следния адрес на електронна поща: b.hadjieva@mon.bg . В рамките на половин работен ден ще получите потвърждение за срещата.

Повече информация може да получите на тeл. 0879 944 940

 

Приемно време на Управителя на ФНИ

Сряда от 10 до 12 и 14 до 16 часа

За предварителна подготовка за разговора, моля, не по-късно от два дни преди срещата да изпратите информация за проекта или  проблема, който ви интересува, на следния адрес на електронна поща: l.gyneva@mon.bg. В рамките на половин работен ден ще получите потвърждение за срещата.

Повече информация може да получите на тeл. 0884 222 393

 

Приемно време на Деловодство – от 10:00 до 12:00 часа и от 14:00 до 16:30 часа- всеки работен ден.

Приемно време на секретари на Постоянни научно-експертни и по въпроси за изпълнението на текущи договори и за подаване на отчети за етапи  и Временни комисии – всеки работен ден от 14:00 до 17:00 часа.

 

Име и фамилия

Длъжност

Мобилен номер

Стационарен тел. Номер

Електронна поща

 

За контакт с деловодството на ФНИ

 

02 444 2728

fni2012@mon.bg

 Проф. д.ик.н. Желю Владимиров  

Председател на ИС

0884 209 888

 

FNI-IS@mon.bg

 Проф. д-р Вилма  Стоянова 

Заместник-председател на ИС

 

 

 

 Проф. дхн Юрий Кълвачев

Управител

0886 606 098

 

kalvachev@mon.bg

Виолета Толева

Главен счетоводител

0888 788 052

02 820 3151

v.toleva@mon.bg

доц. д-р Боряна Хаджиева

Главен секретар - държавен експерт, секретар на ИС и НЕК по Химически науки

0879 944 940

 

b.hadjieva@mon.bg

Росица Беловска

Главен специалист - касиер

0884 615 384

02 820 3151

r.hristova@mon.bg

Светлана Иванова

Главен експерт - човешки ресурси и деловодство

0887 691 955

02 444 2728

s.ivanova@mon.bg

Ивета Цонева

Младши експерт - секретар на НЕК по Физически науки, технически сътрудник на управител

0887 695 580

 

i.tsoneva@mon.bg

д-р Милена Александрова

Държавен експерт - секретар на НЕК по Технически науки и координатор по програми ЕRA-NET

0884 171 363

 

aleksandrova@mon.bg

Роза Кондова

Държавен експерт - секретар на НЕК по Селскостопански науки и по Математически науки и информатика

0884 621 909

 

r.kondova@mon.bg

Олга Рахнева

Главен експерт - секретар на НЕК по  Биологически науки

0884 696 204

 

o.rahneva@mon.bg

Милена Филипова

Старши експерт - секретар на НЕК по Обществени науки  

0884917308

 

m.philipova@mon.bg

Камелия Янева

Младши експерт - секретар на НЕК по Хуманитарни науки

0882620071

 

k.yaneva@mon.bg

Бояна Русанова

 Младши експерт-секретар на НЕК по Медицински науки

0882 804 736

 

b.rusanova@mon.bg

Любомира Христова

Главен експерт - секретар на НЕК  по двустранно и международно сътрудничество и на ВНЕК по процедурите по програмата COST и научни форуми

0884 222 393

 

l.gyneva@mon.bg

Марина Савова

 Старши експерт -  секретар на НЕК по Науки за Земята

0884 619 138

 

m.savova@mon.bg

адв. Иванка Андреева

Адвокат

0879 944 996

 

Lawyer-FNI@mon.bg

Даниела Козовска

Финансов експерт

0898 710 391

 

d.kozovska@mon.bg

Списък на категориите информация, съгласно чл. 15, ал.1 от ЗДОИ