РЕЗУЛТАТИ Двустранно научно и технологично сътрудничество между Република България и Френска република - Програма РИЛА 2014 г.

 

Р Е З У Л Т А Т И 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ” 
Конкурс 
Двустранна програма за интегрирани дейности на България - Френска република - Програма РИЛА 2014 г.