Протоколи с резултати от проверка за административно съответствие на подадени проектни предложения

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТИ В КОНКУРСНА СЕСИЯ „ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ- 2014“,  УВАЖАЕМИ ПОСЕТИТЕЛИ НА САЙТА НА ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“

 

       Днес представяме протоколите на временните научно експертни комисии по петте направления на сесията за допуснатите до оценяване проекти и тези, които не отговарят на изискванията на конкурса.

Фондът положи максимални усилия формалните технически пропуски в проектите да не ощетят тяхната научна същност. Въведен бе механизъм за отстраняване несъответствията в документацията при възможно най-голяма толерантност. Това е израз на нашето разбиране за спецификата на научното изследване и уважението ни към същността на научния процес.

Трудът на временните комисии и секретарите на Фонда бе възнаграден- от 763 проекта за оценяване са допуснати 729, или процентът на недопуснатите е около 4%.

Недопуснатите до оценяване колективи ще бъдат уведомени официално за причините за това. Причините за отстраняване на по-голямата част от проектите е несъвместимостта на базовата организация с условията на Конкурса, за което изказваме своето съжаление. Убедени сме, че недопуснатите проекти сами по себе си имат своята научна стойност и ще намерят достойна оценка в последващи научни сесии на Фонд „Научни изследвания“.

На допуснатите до оценяване колективи ръководството на Фонда пожелава успешно представяне.