Запитвания относно Обобщена справка за сключени договори с Фонд "Научни изследвания" за периода 2008 г.-2012 г.

 

Във връзка с получените запитвания относно публикуването на Обобщената справка за сключени договори с Фонд „Научни изследвания“ за периода 2008 г.-2012 г. , ръководството на ФНИ подчертава убеждението си, че публичността и прозрачността на действията на Фонда са от основно значение за научната и широката общност.

 

При установяването на възможни несъответствия или пропуски в публикуваната справка, можете да изпращате конкретна информация на електронна поща d.andreev@mon.bg.