Съобщение до рецензенти на проекти по двустранно сътрудничество

Уважаеми рецензенти,

            Фонд „Научни изследвания“ полага големи усилия да запази авторитета и доброто си име пред Вас, но поради намаления си административен капацитет, възникнаха проблеми, свързани със стари неизплатени рецензии, основно от 2013 г.

          Молим всички рецензенти, които не са получили възнаграждението си от ФНИ за направена рецензия, да сигнализират за случая, като изпратят електронно съобщение на имейл kristina_hristova@mon.bg, в което да посочат трите си имена, № на рецензиран проект, дата на рецензията и контакти. ФНИ ще направи всичко възможно плащането да се осъществи във възможно най-кратък срок в името на доброто си сътрудничество с Вас!

            Съжаляваме за причиненото неудобство!