Работно време Деловодство

 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

     Уведомяваме Ви, че  от  29 декември 2014 г.  до 19 януари 2015 г. включително ще се извърши инвентаризация на деловодството на Фонд „Научни изследвания“. Деловодството ще приема документи от 10.00  до 11.00 часа всеки работен ден. В останалото време  може да изпращате кореспонденцията  на  e- mail: FNI2012@ mon.bg.

     Договорите от Конкурс „Финансиране на научни изследвания в приоритетни области -2014 г.“  и  Конкурс „Българска научна периодика-2014 год.“ може да  се получават след  20 януари 2015 година  от   14.00  до  16.00 часа всеки работен ден.