Прессъобщения

  •  Прессъобщение от 25 декември 2018 г.:  Сайтът на Фонд "Научни изследвания" е стартиран на нов сървър. При забелязани бъгове или липсваща информация пишете на : admin@fni.bg
  •  Фонд "Научни изследвания" (ФНИ) към МОН набира проекти по три международни научно-изследователски програми. Повече информация ще намерите в прикаченото прессъобщение. Прессъобщение
  •   Фонд "Научни изследвания" (ФНИ) към МОН удължава до 26 ноември 2018 г. срока на процедура за подкрепа на международни научни форуми, провеждани в Република България в периода от 1 януари до 31 юли 2019 г.  Целта е да се подпомогне провеждането на международни научни форуми като се спазва принципа на споделено финансиране. Това дава възможност за активно включване на български учени в международната научна общност, популяризиране на научни резултати и тяхната сравнимост в международен обхват.