Архивиране на проекти на ФНИ!!!

Уважаеми Дами и Господа,

Уведомяваме Ви, че Фонд „Научни изследвания” започва архивиране на проекти от конкурсни сесии 2011-2014 г. Поради тази причина, учтиво Ви молим да си изтеглите от Фонда един от екземплярите на проектите Ви. В архива ни ще бъде запазен само един екземпляр от проектите от 2011 до 2014 г. 

Моля, всеки от Вас, който желае да си получи проектното предложение, да ни уведоми на FNI2012@mon.bg, кога ще Ви е удобно да си ги получите лично, за да можем да ги подготвим.