Получаване на договори от конкурсни сесии 2014 г.

Уважаеми  дами и господа, 

Уведомяваме Ви, че договорите от Конкурс „Финансиране на научни изследвания в приоритетни области -2014 г.“  и  Конкурс „Българска научна периодика-2014 год.“ може да  се получават  във  Фонд „Научни изследвания“, бул. „Александър Стамболийски“ № 239Б,  ет. 4,  каб. 404 от адвокат  Иванка Андреева  по обявения график:

1. Енергия, енергийна ефективност и транспорт. Развитие на зелени и еко-технологии, в т.ч. опазване на въздуха, почвите и водите  на 26 и 27  януари  2015 г.   от 14.00  до 16.00 часа.  

2. Здраве и качество на живота, биотехнологии и екологично чисти храни, в т.ч. изследвания в областта на аграрните науки   на 28 и 29 януари от 14.00  до 16.00 часа.  

3. Нови материали и технологии, в т.ч. изследвания в областта на химията, физиката и техническите науки   на  30 януари и 2 февруари от 14.00  до 16.00 часа.  

4. Културноисторическо наследство, в т.ч. социално и икономическо развитие  на 20 и 21 януари от 14.00  до 16.00 часа.  

5. Информационни и комуникационни технологии, в т.ч. изследвания в областта на математиката. на 22 и 23 януари от 14.00  до 16.00 часа.  

Конкурс „Българска научна периодика-2014 год.  от 3 февруари до 6 февруари  от 14.00 до 16.00 часа