Интервю пред „Фрогнюз“ на ректора на ВТУ „Т.Каблешков“ проф. Петър Колев

 Ректорът на ВТУ „Тодор Каблешков“ проф. Петър Колев заяви на 20.01.2015 г. в свое интервю пред „Фрогнюз“ следното „…Работим и по европейски програми, заяви проф. Колев. Тази година завършихме три сериозни проекта. Нашият институт спечели и два проекта към Фонд „Научни изследвания”. Единият е за иновативен транспорт, другият е свързан с робот за лазаропунктура, проект, по който аз съм ръководител. Финансирането не стигна, но ни обещаха, че щом сме се класирали, ще бъдат намерени пари след Нова година, каза проф. Колев...“.

Ръководството на Фонд „Научни изследвания“ се разграничава от тези изказвания. Категорично заявяваме, че към сегашният момент са изключени всякакви лични договорки и поемане на нерегламентирани ангажименти от страна на ръководството на Фонда. Дори да допуснем, че в миналото е имало подобни единични случаи, то днес те са невъзможни. Ще бъдем благодарни на проф. Колев, ако поясни точно по какъв начин му е обещано, че ще се намерят пари след Нова година за дофинансиране именно на неговите проектни предложения! Може би е излишно, но си позволяваме да обърнем внимание, че разликата между „класирани“ и „одобрени за финансиране“ проекти е съществена.

Използваме случая да се обърнем към всички членове на научната общност с призив да прецизират своите изказвания по отношение на Фонда, за да не се пораждат недоразумения и излишно напрежение.