На вниманието на чуждестранните рецензенти

Във връзка със запитванията относно заплащането на външните (чуждестранните) рецензенти от конкурсната сесия през 2014 година, ФНИ им благодари за техните усилия и високо оценява тяхната работа.

За съжаление заплащането на рецензентите се забавя заради организационни проблеми, свързани с начина на получаване на средставата от бюджета за ФНИ. Заплащането на рецензентите ще се осъществи непременно, веднага след получаването на съответните финансови средства.

Управител на ФНИ - Николай Христов

In connection with the questions concerning the remuneration of the external reviewers of the COMPETITION FOR FINANCING SCIENTIFIC RESEARCHES IN PRIORITY AREAS – 2014, announced by the Scientific Researches Fund (SRF) - Bulgaria, the Scientific Researches Fund is thankful for their support and truly appreciates their work.
Unfortunately the payment slowed because organizational problems associated with the procedure of SRF budgeting.
All payments of the reviewers necessarily will be done immediately after the receiving of the funds.
SRF Manager - Nikolay Hristov