Приемно време на членовете на Изпълнителния съвет и Управителя на ФНИ

Изпълнителният съвет на ФНИ определи  приемно време на членове на съвета 

всяка сряда от 14 до 16 часа 

в залата на ИС, бул. Ал. Стамболийски 239 Б, ет. 3. 
За предварителна подготовка за разговора, моля, не по-късно от два дни преди срещата да изпратите информация за проекта или  проблема, който ви интересува, на следния адрес на електронна поща:  FNI-IS@mon.bg ; b.hadjieva@mon.bg  . В рамките на половин работен ден ще получите потвърждение за срещата. 

Повече информация може да получите на тeл. 0879 944 940 .

Приемно време на Управителя на ФНИ:

понеделник и сряда от 14 до 17 часа и петък от 10 до 13 часа 

или с предварително уговорен час на тел. 0898 978 144 и електронна поща g.jecheva@mon.bg