Информация за заседание на ИС от 9.10.2015

На заседанието бяха обсъдени Насоки и методика по процедура «Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания - 2015 г.». Във връзка с писмо на Министерството на образованието и науката, бяха приети промени в Годишната оперативна програма на ФНИ, засягащи промяна в бюджета на ФНИ и проекти по програмата КОСТ. Беше приета промяна в състава на ПНЕК по технически науки. По обсъжданите въпроси бяха приети решения, които ще бъдат публикувани в Протокола от заседанието след одобряването му от членовете на ИС. 

В заседанието участваха осем от членовете на Изпълнителния съвет, чл. кор. проф. Е. Хорозов, съветник на министъра на образованието и науката, управителя на ФНИ и служители на ФНИ.