Информация за заседание на ИС, проведено на 27.11.2015

На заседанието бяха разгледани текущи доклади от председателите на ПНЕК по селскостопански науки, ПНЕК по природни науки, ПНЕК по технически науки, ПНЕК по обществени и хуманитарни науки, ПНЕК по биология и медицински науки и ПНЕК по математика и информатика. Във връзка с освобождаването на един от членовете на ПНЕК по биология и медицински науки, съставът на комисията беше допълнен с нов член. Беше представена информация от работна група, относно документацията, свързана с разработването на софтуер за управление на проекти на ФНИ. Бяха обсъдени проблемите и възможните начини за финансиране на следващи етапи на проекти от предни конкурсни сесии съгласно решенията от предните заседания на ИС. По обсъжданите въпроси бяха приети решения, които ще бъдат публикувани в Протокола от заседанието след одобряването му от членовете на ИС. 

В заседанието участваха седем от членовете  на Изпълнителния съвет, чл. кор. проф. Е. Хорозов, съветник на министъра на образованието и науката, управителя на ФНИ и служители на ФНИ.