Информация за заседание на Изпълнителния съвет на ФНИ, проведено на 15.01.2016 г.

На заседанието бяха разгледани текущи доклади от председателите на ПНЕК по селскостопански науки, ПНЕК по технически науки, ПНЕК по биология и медицински науки и ПНЕК по математика и информатика. Беше представена информация за работата по проекта за нов Правилник на ФНИ и писма от Министерството на финансите. Във връзка със заявление от гл.ас. д-р инж. А. Долашки, ръководител на проект, бе проведена среща с външни експерти и председателят на ПНЕК по биология и медицински науки. По обсъжданите въпроси бяха приети решения, които ще бъдат публикувани в Протокола от заседанието след одобряването му от членовете на ИС. 

В заседанието участваха осем от членовете  на Изпълнителния съвет, управителят на ФНИ и служители на ФНИ.