ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК НА ФОНД "НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ"

На 5 април 2016 г. МОН публикува на страницата си проект на Правилник на Фонд „Научни изследвания“

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК НА ФОНД "НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ"

Линк за сваляне : http://dox.bg/files/dw?a=5a33c2a9b1 на проекта на ПРАВИЛНИК на Фонд "Научни изследвания"

Бележки, становища и предложения по проекта на правилник могат да бъдат изпращани на e-mail: vesela.vasileva@mon.bg до 19 април 2016 г. включително.