Съобщение за попълващите информация, свързана със Специализирания софтуер на ФНИ

СЪОБЩЕНИЕ

На вниманието на научните организации попълващи информацията за учените, свързана със Специализирания софтуер на Фонда

 

Уважаеми госпожи и господа,

Във връзка с постъпили запитвания, относно срока за предаване на информацията за учените в табличен вид, упоменат в Писмо с изх. № 9109/1  от 11.05.2016 г., Ви съобщаваме, че същият се удължава до 15.06.2016 г.

Изказваме огромна благодарност на научните организации, които успяха в краткия срок до 30.05.2016 г. да се справят с предоставянето на информацията за учените в организациите, които представляват.

От ръководството на Фонд „Научни изследвания“