Покана към учени, които да участват в дейността на Фонда като членове на Постоянни или Временни научно-експертни комисии или като оценители

ПОКАНА

 

В съответствие с Правилника на Фонд „Научни изследвания“ Изпълнителният съвет на Фонда отправя покана към учени, които да участват в дейността на Фонда като членове на Постоянни или Временни научно-експертни комисии или като оценители. За удобство, информационната форма на български език за оценители и за кандидати за членове на научно-експертни комисии е една. Към нея са приложени и съответните заявления. Попълнените документи със сканирани подписани заявления, придружени със списък с научните публикации и кратко CV, трябва да бъдат изпратени по електронна поща до следните адреси по научни области:

m.stefanova@mon.bg – за биологически науки и за медицински науки;

l.gyneva@mon.bg – за селскостопански науки и за математически науки и информатика;

b.hadjieva@mon.bg – за физически науки и за химически науки;

dokatanova@mon.bg – за обществени науки и за хуманитарни науки;

i.georgieva@mon.bg – за технически науки и за науки за земята.

За всички научни области писмата трябва да бъдат изпратени с копие до FNI-IS@mon.bg

 

Краен срок за изпращане на документи за членове на ВНЕК: 10 август 2016 г.

Краен срок за изпращане на документи за оценители и членове на ПНЕК: 10 септември 2016 г.

 

Документи: