Годишен отчет за 2015г.

Годишен отчет за 2015г.

    

      УВАЖАЕМИ  ДАМИ И ГОСПОДА,

Съгласно чл. 16, т.1 от Правилника на Фонд „Научни изследвания" представяме на Вашето внимание отчет за дейността на фонда за 2015 год.

Можете да изтеглите годишния отчет за 2015г. от тук.