Конкурс за финансиране на научни изследвания на млади учени – 2016г.

ПОКАНА

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в „Конкурс за финансиране на научни изследвания на млади учени– 2016г.“

 

Документи за конкурса:

Образци на документите за кандидатстване:

 

Допълнителни документи:

* * * Въпроси и отговори във връзка с Конкурс за финансиране на научни изследвания на млади учени – 2016г.

 Предаване на проектни предложения: