Информация за заседание на ИС, проведено на 1.07.2016

На заседанието беше решено всички въпроси във връзка с обявените конкурси за Фундаментални изследвания и Млади учени – 2016 г. да бъдат приемани само по електронна поща на адрес: fni-konkursi@mon.bg. Беше определен съставът на работни групи за изготвяне на Насоки за кандидатстване за конкурси по двустранно сътрудничество и за научна периодика - 2016 г. Бяха разгледани текущи доклади от председателите на ПНЕК по двустранно сътрудничество, ПНЕК по природни науки, ПНЕК по математика и информатика и ПНЕК по селскостопански науки. По обсъжданите въпроси бяха приети решения, които ще бъдат публикувани в Протокола от заседанието след одобряването му от членовете на ИС. 

В заседанието участваха осем от членовете на Изпълнителния съвет, управителя на ФНИ и служители на ФНИ.