Обява

Уважаеми дами и господа,

Уведомяваме всички желаещи да кандидатстват в конкурсни процедури – 2016 г. на Фонд „Научни изследвания“, че могат да заявят предварително желание за час и ден, в който да подадат проектно си предложение. Заявката може да се направи на телефон – 02 820 3151 , всеки делничен ден от 9 до 17.30 часа до 13 часа на 07.09.2016г. Подалите предварителна заявка ще имат предимство при приемането на документи за заявения час. Това ще облекчи процедурата по приемането на документи и ще намали времето за подаване на документи.