Съобщение: Представяне на ГОП и Насоките за конкурсите на ФНИ в Бургас

Представяне на ГОП и Насоките за конкурсите

В съответствие с Правилника на Фонд „Научни изследвания“ Фондът организира представяне пред научната общност на Годишната оперативна програма за 2016 г. и на Насоките за кандидатстване за обявените конкурси за Фундаментални научни изследвания и за научни изследвания на Млади учени.

На 19.07.2016 г. от 10 ч. документите ще бъдат представени в гр. Бургас (в залата на Областна управа). Представянето е открито за всички, които се интересуват от дейността и проблемите във Фонда. След представянето председателят на Изпълнителния съвет на ФНИ, проф. Вайсилов, ще се срещне с ръководители на висшите училища в града.

До края на месеца ще бъде организирано представяне на документите и в други градове. Програмата за всяко представяне ще бъде обявена предварително на интернет страницата на ФНИ.

ПРОГРАМА

19.07.2016 г. – гр. Бургас

Зала на Областна управа

10:00-12:00 – Представяне на Годишната оперативна програма за 2016 г. и на Насоките за кандидатстване за обявените конкурси за Фундаментални научни изследвания и за научни изследвания на Млади учени.

14:00-17:00 – Среща с ръководители на висши училища от Бургас.