Съобщение: Представяне на ГОП и Насоките за конкурсите на ФНИ във Варна

Представяне на ГОП и Насоките за конкурсите

В съответствие с Правилника на Фонд „Научни изследвания“ Фондът организира представяне пред научната общност на Годишната оперативна програма за 2016 г. и на Насоките за кандидатстване за обявените конкурси за Фундаментални научни изследвания и за научни изследвания на Млади учени. На 27.07.2016 г. от 16 ч.  в гр. Варна (зала на общината) председателят на Изпълнителния съвет на ФНИ, проф. Вайсилов, ще се срещне с ръководители на висшите училища и научни институти в града. На 28.07.2016 г. от 10 ч. документите ще бъдат представени  в залата на Общината. Представянето е открито за всички, които се интересуват от дейността и проблемите във Фонда. До края на месеца ще бъде организирано представяне на документите и в други градове. Програмата за всяко представяне ще бъде обявена предварително на интернет страницата на ФНИ.

ПРОГРАМА

27.07.2016 г. – гр. Варна

Зала на  Общината

16:00-18:00 – Среща с ръководители на висши училища и научни институти от Варна.

28.07.2016 г.

10:00-12:00 – Представяне на Годишната оперативна програма за 2016 г. и на Насоките за кандидатстване за обявените конкурси за Фундаментални научни изследвания и за научни изследвания на Млади учени.