Представяне на ГОП и Насоките за конкурсите на ФНИ в Пловдив

Представяне на ГОП и Насоките за конкурсите в гр. Пловдив

В съответствие с Правилника на Фонд „Научни изследвания“ Фондът организира представяне пред научната общност на Годишната оперативна програма за 2016 г. и на Насоките за кандидатстване за обявените конкурси за Фундаментални научни изследвания и за научни изследвания на Млади учени. На 26.07.2016 г. от 10 ч. документите ще бъдат представени в гр. Пловдив (в ректората на ПУ „Паисий Хилендарски“). Представянето е открито за всички, които се интересуват от дейността и проблемите във Фонда. След представянето председателят на Изпълнителния съвет на ФНИ, проф. Вайсилов, ще се срещне с ръководители на висшите училища и научни институти в града.

 

ПРОГРАМА

26.07.2016 г. – гр. Пловдив

Зала „Компас“, ректорат на ПУ „Паисий Хилендарски“

10:00-12:00 – Представяне на Годишната оперативна програма за 2016 г. и на Насоките за кандидатстване за обявените конкурси за Фундаментални научни изследвания и за научни изследвания на Млади учени.

 

14:00-17:00 – Среща с ръководители на висши училища и научни институти от Пловдив.