Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество 2016 г. - Франция

ПОКАНА

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в „Конкурс за финансиране проекти по програми за двустранно сътрудничество 2016 г. – Франция“

 

Документи за конкурса:

 

Образци на документите за кандидатстване:

 

Допълнителни документи:

 

Предаване на проектни предложения:

 

Конкурсът в държавата-партньор е обявен на следната интернет страница (програмата "Юбер Кюриен" - "Рила"): http://www.campusfrance.org/fr/rila