Фонд „Научни изследвания“ обявява „Конкурси за финансиране проекти по програми за двустранно сътрудничество 2016 г.“

Фонд „Научни изследвания“ обявява „Конкурси за финансиране проекти по програми за двустранно сътрудничество 2016 г.“

България - Франция 

България - Китай 

Към конкурса ...