Приемане на проектни предложения

ФНИ уведомява вносителите на проектни предложения, че всички часове за 2,3,4 и 7 септември са записани и в тези дни ще могат да бъдат приемани ограничен брой допълнителни проектни предложения.