Предаване на проектни предложения

Като вече беше съобщено, ФНИ ще работи извънредно на 3 и 4 септември на пълен работен ден. Осигурено е допълнително работно място за деловодната система. Препоръчваме проектните предложения да се предават предимно до 4 септември, тъй като деловодството ще приключи приемането на проектни предложения на 07.09.2016 в 17 часа.