Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество 2016 г. – България - Русия

ПОКАНА

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в „Конкурс за финансиране проекти по програми за двустранно сътрудничество 2016 г. – България - Русия“

 

Документи за конкурса:

Образци на документите за кандидатстване:

 

Допълнителни документи:

 

Предаване на проектни предложения:

 

Конкурсът в държавата-партньор е обявен на следната интернет страница:

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_1962748