Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество 2016 г. – Университетска агенция на франкофонията

ПОКАНА

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в „Конкурс за финансиране проекти по програми за двустранно сътрудничество 2016 г. – Университетска агенция на франкофонията“

 

Документи за конкурса:

 

Образци на документите за кандидатстване:

Допълнителни документи:

Предаване на проектни предложения:

 

Конкурсът е обявен и от Университетска агенция на Франкофонията на следната интернет страница:

https://www.auf.org/bureau/bureau-europe-centrale-et-orientale/appels-of...