Приключи приемането на проектни предложения по конкурсите за двустранно сътрудничество с Франция и с Китай

На 3.10.2016 г. приключи приемането на проектни предложения по обявените конкурси за двустранно сътрудничество с Франция и с Китай. По конкурса с Франция постъпиха 32 проектни предложения, а по конкурс с Китай - 30 проектни предложения.