Покана за информационна среща по „Конкурс за финансиране на проекти по програма за двустранно сътрудничество 2016 г. с Университетска агенция на франкофонията

Във връзка с обявения на 30 септември 2016 год. Конкурс за съвместни франкофонски изследователски проекти, Фонд "Научни изследвания" към Министерство на образованието и науката на Република България и Университетска агенция на Франкофонията имат удоволствието да поканят представителите на български висши учебни заведения и научноизследователски центрове на информационна среща за представяне на програмата. 
Срещата ще се състои на 27 октомври, четвъртък, от 16 ч. в Заседателната зала (№ 108) на Факултета по Химия и Фармация на Софийския университет « Св. Климент Охридски » (бул. « Джеймс Баучър » № 1).