Приключи приемането на проектни предложения по Конкурс „Българска научна периодика – 2016 г.“

На 29.10.2016 г. приключи приемането на проектни предложения по обявения конкурс „Българска научна периодика – 2016 г.“. По конкурса постъпиха 94 проектни предложения.