Приключи приемането на проектни предложения по конкурсите за двустранно сътрудничество с Русия и с Университетската агенция на франкофонията

На 15.11.2016 г. приключи приемането на проектни предложения по обявените конкурси за двустранно сътрудничество с Русия и с Университетската агенция на франкофонията. По конкурса с Русия постъпиха 81 проектни предложения, а по конкурса с Университетската агенция на франкофонията - 8 проектни предложения.